Obraz 1kmen

Mám rád svého kamaráda Slávka. Znám se s ním již 35 let.Mám rád dobré vínko. Slávek samozřejmě taky. Proto za ním p?ijíždím na návšt?vu a jdeme spole?n? do vinotéky. Je dopoledne 10 hod. Slávek je ?erstvý d?chodce. ?íká mi: „Dnes tam budou jenom samí d?chodci. Ty jsi jediný ned?chodce. Je to tím, že dopoledne jsou ostatní lidé v zam?stnání, a ti si vínko dají až odpoledne po práci.“ V místnosti je p?íjemn?. V prosklených kamnech praská ohe?. U dvou malých stolk? sedí n?kolik muž?. Jsou to sta?í muži. Jeden z nich chová na klín? jezev?íka a vypráví p?íb?hy ze šachty. Ostatní st?ídav? pomalu popíjejí víno a tiše hovo?í a naslouchají. Je tam zvláštní klid a jakési neviditelné propojení. Náhle jeden z muž? zbyst?í pozornost, vykoukne z okna a zvolá: „Chlapi! Podívejte se rychle ven. Tam jde ale baba a jaký má p?kný prsa.“ Sta?íci se podívají, uznale pokývnou hlavou a pak si zase zvolna sednou, p?ivoní k vínu, ochutnají kapku a popíjejí dál. A taky vzpomínají. A pak promluví další z nich.  

 

Sedím v příjemné restauraci Sport hotelu. Na podiu hraje živá hudba k tanci. Jsem jediný muž mezi skupinou žen. Konečně jsem si totiž po dlouhé době splnil jedno dávné přání. Zkusit aerobik, a tak jsem se vypravil na víkendový aerobikový pobyt. Při odpoledním cvičení je velmi zajímavé, být jediným mužem mezi tolika ženami. Některé se na mě dívají trochu s obavami, s nedůvěrou, kdo že to tady vstoupil do jejich výsostného území. A některé se na mě radši ani nedívají. Jako bych tam ani nebyl. No musím říct, že je to docela zabíračka.

Kdo je to vlastn? muž? Existuje "Heroický muž"? Jak má vlastn? muž identifikovat sám sebe v této chaotické dob?? Jak najít v sob? MUŽE?
Mohlo by se zdát, že jsou to ?ist? mužské otázky. Objevil jsem však i zajímavý pohled "druhé strany" na mužskou problematiku, a proto si ho zde dovoluji uvést úryvek z knihy Kouzelná láska od Marianne Williamson:
D?íve jsem si myslela - stejn? jako spousta žen, které znám - že mám na práci mnohem d?ležit?jší v?ci, než milovat n?jakého muže. Pod?ídit se muži pro m? znamenalo vzdát se sama sebe, aby on mohl zá?it. Vím, že existují muži, kte?í si takto vztahy opravdu p?edstavují, ale t?chje stále mén? a mén?. Doba ve které žijeme, je jako planetární puberta, s bou?ícími hormony, chaosem a prosakující touhou.

 

Cesta Muže a cesta Ženy - spočívá v tom, že pokud se mají SETKAT - tělesně, duchovně, energeticky - musí jít nějakou dobu sami se sebou a vyčistit si všechny programy vzájemného nahlížení na sebe, které jsou spojené ve většině případů se vtahem k matce a k otci. To, co se tam kdy v čase minulém odehrálo, zrcadlí muž a žena do svého vztahu - hledají to co jim nebylo dopřáno, dáno ze strany rodičů - pokud to vztah nenaplňuje, pak obviňují nebo se snaží ovládat jeden druhého.

 

 

Myslím si, že je to naprosto zbytečné, čas boje, čas moci jednoho nad druhým skončil - kdo v tom pokračuje ať muž či žena, tak je velkým hlupákem. Přichází čas vzájemné výměny, vzájemného sdílení, které stojí na principu svobody a vzájemné úcty. Dle mé zkušenosti tuto cestu nabízí TANTRA - skutečná, praktická, přímá bez zbytečných duchovních keců - tantra naplněná prožitkem, dotekem, zkušeností.

Jako vodní znamení mám moc rád vodu a nejraději v ní plavu. Nedaleko místa, kde bydlím je krásný velký rybník. Přístup vede kolem dvou krásných velkých stromů jejichž větve sahají až k vodní hladině, takže máte pocit, že jste v nějakém chrámu. Na toto místo jezdím už dlouhá léta, dříve se svými dětmi, když byly ještě malé, nyní sám. Zbožňuji pozorovat hladinu, která pokaždé vypadá jinak. Jednou jsou na ní vlnky, jindy je klidná, někdy má voda nádech do modra, za pár dní z ní mohu cítit jakousi temnotu, samet. Vždy mě potká něco jiného, nového, ale pokaždé mě voda přivítá a já ji a pak se pomalu do ní ponořím, ona mě obejme a já lehce plynu v tomto zázraku přírody. Letos na jaře se mi objevilo něco nového. Začal jsem s vodou cítit mnohem větší propojení, než kdykoliv předtím. A tak jsem s ní začal komunikovat - mluvit, posílat ji myšlenky, světlo, klid, čistotu, děkovat jí. 

Proč to vše píšu zde v rubrice Technologie. Osobně to považuji za jistou technologii jak pracovat s vodou, s pozitivní energií a jak ji pomocí vody šířit dál. Přišlo letos ke mě mnoho impulsů týkající se vody a také osobní zkušenost s ní. Voda se mnou začala komunikovat. Zmíním dva silné zážitky. Ten první je z ledna z Prayagu a pak z Varanasí. Pocítil jsem opravdu sílu, léčivé a očistné účinky vody v řece Ganze. V Prayagu se o mě pokoušela chřipka. Po koupeli jsem se cítil mnohem víc svěží a nemoc z větší části ustoupila. Ve Varanasí jsem zase čistil jisté emoční a vztahové záležitosti. Poprosil jsem vodu, aby vše rozpustila a odplavila. Ten druhý zážitek je z letošní potní chýše ze Sudislavi. Tak jsem se setkal přímo se způsobem jak pracovat s vodou. Stojící Medvěd nás zasvětil do kontaktu s bytostí vody a část vody nám předal.  

V poslední době se mi to začalo skládat a před pár dny jsem narazil na článek, který mě velmi zaujal. Jde o jednoduchý návod jak s vodou pracovat, jak ji nabíjet, jak s ní komunikovat a jak to může dělat každý kdykoliv a kdekoliv. Podotýkám, že to není nic nového, objevného. Informací o vodě je spousta, tady jde spíše o to vnitřní uvědomění a pochopení souvislostí.

Cituji některé části, odkaz na celý článek je uveden dole.